Thông Tin Thanh Toán

Để tiện cho giao dịch nhanh chóng và thuận lợi, Nano Travel chấp nhận các phương thức thanh toán sau:

Thanh toán tại Văn Phòng: 39 Đô đốc lộc, Hòa Xuân, Cẩm lệ, TP Đà Nẵng.

Thanh toán qua tài khoản ngân hàng:

  • Tên tài khoản: Công Ty TNHH Nano Travel (Đối với khách hàng VAT)
  • Số tài khoản : 0041000355333 – Ngân hàng VCB, Chi Nhánh Đà Nẵng

Thanh toán qua Internet Banking:

  • Tên tài khoản: LƯƠNG THỊ ÁNH SEN
  • Số tài khoản: 0041001121729 – Ngân hàng VCB, Chi Nhánh Đà Nẵng
  • Tên tài khoản: TĂNG VĂN ĐIỆP
  • Số tài khoản: 0041000299845 – Ngân hàng VCB, Chi Nhánh Đà Nẵng

Xin lưu ý: Nội dung thanh toán cần ghi rõ nội dung tên, đoàn, tour… để tiện cho việc xử lý.